DATECS LOGO main_nav home news search  
   
Fiskalni uredjaji
Termalni štampači
Digitalne vage
Platni terminali
Barkod skeneri
Periferije
Dodatna oprema
Software
Drajveri za nefiskalne printere
Drajveri za nefiskalne printere 2.03
2013-Jan-01

Drajveri za nefiskalne printere DATECS

Podržani uredjaji:

  OS:
  • Windows 98
  • Windows Vista
  • Windows 2000
  • Windows XP 32&64 bit
  • Windows 7 32-bit
  • Windows 7 64-bit
  Licenca: Freeware

  Download (74Mb)   
   
   
   


  contact DATECS sitemap