DATECS LOGO main_nav home news search  
   
Fiskalni uredjaji
Termalni štampači
Digitalne vage
Platni terminali
Barkod skeneri
Periferije
Dodatna oprema
Software
Small size drawer BDR-100H

Small size drawer BDR-100H

W x L x H - 33 x 33 x 9 cm.


  • Online pomoć
  • contact DATECS sitemap