DATECS LOGO main_nav home news search  
   
Fiskalni uredjaji
Termalni štampači
Digitalne vage
Platni terminali
Barkod skeneri
Periferije
Dodatna oprema
Software
Large size drawer SI-420R

Large size drawer SI-420R

W x L x H - 42 x 42 x 10 cm.


  • Online pomoć
  • contact DATECS sitemap