DATECS LOGO main_nav home news search  
   
Fiskalni uredjaji
Termalni štampači
Digitalne vage
Platni terminali
Barkod skeneri
Periferije
Dodatna oprema
Software
Z-3190

Z-3190

• W x L x H - 64 x 152 x 105 mm
• Weight - 150 gr.
• Power - 5 VDC ±5% @120 mA

  • Online pomoć
  • Aplikacije
  • contact DATECS sitemap