DATECS LOGO main_nav home news search  
   
Fiskalni uredjaji
Termalni štampači
Digitalne vage
Platni terminali
Barkod skeneri
Periferije
Dodatna oprema
Software
Fiskalni uredjaji  >>  
FP-600 FP-600
Brz i robustan, sa velikim korisnickim displejom, umanjenom stampom na kontrolnoj rolni, i...


contact DATECS sitemap